Statut

  1. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.
  2. Uchwała nr 6/2018/19 z dnia 10 września 2018 r. rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
  3. Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach z dnia 12 września 2019 r.