2016/2017

Temat projektu:  „KSIĄŻKA ŚWAT OTWIERA OGROMNY…”.
 

Grupy projektowe:

1. HISTORIA - opiekunowie: Marta Małek, Monika Graba

    Weronika Adach
    MałgorzataWoś
    Katarzyna Wzorek
    Daria Wijas
    Oliwia Borowiec
    Weronika Bednarska
    Martyna Jaworska

 
2. ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE - opiekun: Bożena Grzybek

    Patrycja Bęben
    Marcelina Błaszczyk
    Marta Durlik
    Sara Kalwat
    Angelika Lubieniecka
    Anna Madej
    Aleksandra Łataś
    Nina Gładkiewicz

 
3. CHEMIA - opiekun: Marta Jakubowicz

    Igor Kaleta
    Grzegorz Siudak
    Hubert Dudała
    Filip Turek
    Cezary Pacak
    Krzysztof Skrzypczyk


4. INFORMATYKA - opiekun: Agata Zioło

    Filip Gorgoń
    Jakub Syska
    Angelika Pela
    Gabriela Dziubińska


5. WYCHOWANIE FIZYCZNE - opiekun: Przemysław Czarnecki

    Hubert Gadawski
    Maksymilian Zapała
    Patryk Markowski
    Filip Garbat
    Roman Łakomiec
    Norbert Słowik
    Damian Serafin

 

Monika Graba, A. J.