Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach

budynek przy ul. Wróblej 5, 25-661 Kielce

tel. 41 367 64 81 (klasy 0-5)

budynek przy ul. Górniczej 64, 25-651 Kielce

tel. 41 367 67 24 (klasy 6-8)

poczta@sp5.kielce.eu