Instytucje pomocowe

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

ul. Urzędnicza 16

tel. 41 367 67 28

http://www.mzppp.pl/cms/index.php


Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65,

Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii tel. 41 367 67 88

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych tel. 41-367 63 02 wew. 23

http://profilaktyka.com


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

ul. 1 Maja 196

tel. 41 346 15 45

http://www.mopr.kielce.pl/moprwww


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach

ul. Karczówkowska 36

tel. 41 34 55 665, 41 36 69 400, 602 478 089

http://nadziejarodzinie.org.pl/