Doradztwo zawodowe w naszej szkole

Od 1 września br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Zakłada ono, że na każdym etapie edukacyjnym będzie  realizowane doradztwo zawodowe  w następujących formach:

  1. preorientacja zawodowa dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
  1. orientacja zawodowa dla klas I-VI szkół podstawowych,
  1. doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Za realizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiedzialna jest p. Agata Zioło.

Działania podjęte w szkole w bieżącym roku szkolnym w  związku z nowym rozporządzeniem w sprawie doradztwa zawodowego:

  1. Opracowanie programu- Program doradztwa zawodowego dla klasy 7 i 8 w SP nr 5 w Kielcach.
  2. Opracowanie programu-Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego w SP nr 5 w Kielcach.
  3. Przekazanie informacji o programach rodzicom na zebraniach z rodzicami w miesiącu listopadzie.
  4. Przeprowadzenie gry dydaktycznej -Chłopska Szkoła Biznesu w klasach: 7b i 8 b przy współpracy z panem Przemkiem Krystianem z Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach.
  5. Zrealizowanie 14 jednostek lekcyjnych w klasach 7 -8.

A. Zioło

Pliki do pobrania: