Literatura zawodoznawcza w bibliotece szkolnej

1. Aktywny na rynku pracy, WUP, b.r.
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania, KOWEZiU, 2014
3. Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka., WUP, 2011
4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum, MEN, 2013
5. Krawczyk Ludmiła, Orientacja zawodowa. Przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej, Wyd Szkolne PWN, 1999
6. Minta J, Od aktora do autora, KOWEZiU, 2012
7. Obidniak Dorota, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, 2013
8. Przewodnik edukacyjny dla nauczyciela, Ecorys Polska Sp.z o.o., br
9. Przewodnik edukacyjny dla ucznia, Ecorys Polska Sp.z o.o., br
10. Przewodnik edukacyjny dla rodzica, Ecorys Polska Sp.z o.o., br

 
Agata Zioło

A. J.