Oferty na usługę przewozową

Oferty na usługę przewozową

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, ul. Wróbla 5 zaprasza do składania ofert na usługę przewozową do dnia 18 września 2020r.
Przedmiotem usługi jest odwożenie dwóch grup dzieci na zajęcia pływania - Pływalnia "Jurajska" w Kielcach, ul. Jurajska 7 oraz odwożenie dzieci po skończonych zajęciach do macierzystej jednostki.
Zajęcia odbywać się będą od 1 października 2020r. do 31 maja 2021r. 
we wtorki w godzinach:
12.15 - 13.00 – 1 grupa
oraz w czwartki w godzinach:
14.30 - 15.15 - 2 grupa