Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

w Szkole Podstawowej nr 5 w Kielcach  na rok szkolny 2019/2020

                                              1. Krzysztof Śliwa - przewodniczący

                                              2. Aleksandra Lachowska - zastępca przewodniczącego

                                              3. Małgorzata Górecka - skarbnik

                                              4. Anna Migaszewska - sekretarz