Dyrekcja szkoły

Mirosław Gęborek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.

 

Małgorzata Rzeszowska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.

Barbara Gołdyś-Biziorek - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.