Biblioteka szkolna

Centrum Informacji Multimedialnej

           
CENTRUM INFORMACJI MULTUMEDIALNEJ DZIAŁA  PRZY BIBLIOTECE OD GRUDNIA 2007

DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SĄ 4 KOMPUTERY PODŁĄCZONE DO INTERNETU

W CIM MOŻNA SKORZYSTAĆ Z  PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, INTERNETU, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH.


REGULAMIN CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. CIM funkcjonuje dla potrzeb uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły
2. W zakresie dostępu do Internetu i użytkowania programów komputerowych.
3. Dni i godziny funkcjonowania CIM wywieszone są na tablicy przy sali.
4. Przed skorzystaniem z CIM użytkownik ma obowiązek odnotować swoją obecność w specjalnym zeszycie.
5. Rzeczy osobiste, torby i ubrania użytkownik ma obowiązek pozostawić w szatni lub miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
6. Do CIM nie można wnosić ani wynosić  z niego wyposażenia komputerowego.
7. Zabrania się samowolnego instalowania na komputerach programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach.
8. Zabrania się usprawniania, modyfikowania i rozbierania sprzętu komputerowego.
9. Komputery w CIM włączane i wyłączane są wyłącznie przez opiekuna Centrum.
10. Wszyscy użytkownicy CIM zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i ppoż. oraz utrzymania porządku w pomieszczeniu.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun CIM ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.