O bibliotece

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."

/przysłowie chińskie/

BIBLIOTEKA SZKOLNA SP 5 PRZY ULICY GÓRNICZEJ 64

 

Cele i zadania biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i

informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

2. Do zadań biblioteki szkolnej należą w szczególności:

a) udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych;

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

d) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

e) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową

i społeczną;

f) gromadzenie i udostępnianie uczniom  podręczników szkolnych.

 

Organizacja biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną czynna w godzinach:

Poniedziałek 900-1515

Wtorek 815-1430

Środa 900 -15 15

Czwartek 815-1430

Piątek 815 – 13 15

2. Integralną częścią biblioteki szkolnej jest czytelnia, w której udostępniany jest na miejscu

księgozbiór podręczny, czasopisma, akty prawa wewnątrzszkolnego.

3. Szczegółowe zasady zachowywania się w bibliotece i czytelni określa regulamin

biblioteki i czytelni .

4. Cały księgozbiór biblioteki jest skomputeryzowany, a  wypożyczanie księgozbioru odbywa się przy pomocy programu komputerowego BIBLIOTEKA.

5.Biblioteka szkolna wypożycza uczniom komplety podręczników, który  w stanie nienaruszonym uczniowie oddają w czerwcu.

 

Wolontariat w bibliotece szkolnej

1. W bibliotece szkolnej już kolejny raz realizowany jest wolontariat .

2.W bieżącym oku wolontariat realizują uczniowie klasy 3a ;

Wiktoria Hałat

Urszula Siudak

Jakub Stachura

3.Uczniowie wykonują  różne prace biblioteczne,  takie jak:

  • Odpisywanie podręczników klas gimnazjalnych z księgozbioru.
  • Wykonywanie gazetek okolicznościowych.
  • Obkładanie książek w folię.
  • Podklejanie zniszczonych pozycji.
  • Układanie książek na regałach.
  • Pomoc przy organizacji imprez bibliotecznych.

4.Wolontariat dla uczniów odbywa się w poniedziałki w godzinach 13 15 – 14 15

 

Imprezy biblioteczne

 

1.Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach OTK uczniowie naszej szkoły z klas ósmych i trzecich gimnazjum brali udział w Giełdzie Szkól Ponadpodstawowych zorganizowanej przez SP nr 11 w Kielcach. Uczniowie obejrzeli propozycje szkół, zwiedzili wszystkie stanowiska i zebrali spory plik ulotek z interesujących ich szkól. Następnie wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez doradcę zawodowego na temat kariery zawodowej.

 

2.Lalki w służbie niepodległości.

23.10.2018 r.  w MBP Filii nr 4 w Kielcach odbyło się spotkanie naszej młodzieży z pracownikiem Muzeum Zabawek i Zabawy panem Przemkiem Krystianem. Celem spotkania była rozmowa na temat dróg prowadzących do odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę w tych staraniach odegrał Ignacy Paderewski wraz z małżonką.

Mogli też sami zaprojektować wybraną lalkę. Zajęcia bardzo spodobały się uczniom.

 

3.Olafinka

Taki tytuł nosi opowiadanie naszej uczennicy Gabrieli Knap z klasy 7a, które napisała będąc w klasie trzeciej.  Książeczka została nagrana w wersji mówionej i wysłana na konkurs : „Dzieci czytają dzieciom” zorganizowany przez stowarzyszenie Impakt. Gabrysia wraz z Julką Jabłońską i Kasprem Saramakiem zdobyła 2 miejsce w konkursie. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy .

 

4.Chłopska Szkoła Biznesu

Taki tytuł nosiła gra w której uczestniczyli nasi uczniowie z klas siódmych i ósmych. Grę przeprowadził pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy pan Przemek Krystian. Celem gry było zarobienie jak największej ilości pieniążków po założeniu własnej firmy. Okazało się , że wśród uczniów naszej szkoły jest bardzo wielu kreatywnych i przedsiębiorczych osób. Zajęcia te odbyły się w ramach doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole.

 

5.Konkurs – Czytasz-Wygrywasz

To już IV edycja konkursu literackiego, który odbywa się w naszej szkle. Konkurs polega na przeczytaniu określonej pozycji książkowej i napisanie z niej testu. W tym roku w konkursie bierze udział 10 osób, które są już po napisaniu 2 testów. Uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki będą nagrodzone pozytywną oceną z języka polskiego.

 

Agata Zioło, A. J.