Światowy Dzień Fair Play

 

        „Ten dzień jest ważny, ponieważ staramy się uczynić świat miejscem lepszym do życia i dorastania poprzez przykład uczciwej gry w sporcie” - Jeno Kamuti, Prezydent Międzynarodowego Komitetu Fair Play

     Uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji #BiegFairPlayPKOI organizowanej z okazji przypadającego 7 września Światowego Dnia Fair Play. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczestniczyli w różnych formach biegowych promując zasady fair play i wartości etyczne w sporcie i w życiu. Sportowym zmaganiom towarzyszyła znakomita atmosfera wzajemnej pomocy i życzliwości, a wynik zdecydowanie nie był najważniejszy.

Nauczyciele wychowania fizycznego