ZEBRANIA Z RODZICAMI - zmiana godziny spotkania z rodzicami uczniów klas 1!

Zapraszamy serdecznie Rodziców na spotkania z wychowawcami klasy:

13 września o godzinie 16.30 w budynku przy ul. Wróblej 5,

klasy 1 o godzinie 17.30,

14 września o godzinie 16.30 w budynku przy ul. Górniczej 64.