TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLAS 1

Informujemy, że od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja uzupełniająca do klas I na rok szkolny 2021/2022.