Rekrutacja uzupełniająca do grupy przedszkolnej

  • 07.06.2021r. – 11.06.2021r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań drogą tradycyjną,
  • 29.06.2021r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych,
  • do 02.07.2021r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola,
  • 05.07.2021r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.
Pliki do pobrania: