Potwierdzenie woli korzystania z usług oddziału przedszkolnego

Od 28.05.2021 r. rodzice będą mogli sprawdzić w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenia wniosków przyjmowane będą do dnia 2 czerwca 2021r., do godz. 15:00.

Potwierdzić wole korzystania z usług danej placówki będzie można trzema drogami:

  • Poprzez osobistą wizytę w placówce,

  • Poprzez deklarację drogą email: poczta@sp5.kielce.eu;

  • Poprzez system do naboru (będzie możliwość potwierdzenia woli przez rodzica w systemie).

DRUK POTWIERDZENIA WOLI DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU.

Dnia 4 czerwca zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania: