POTWIERDZENIE WOLI KLAS I

Rodzice dzieci kandydatów do klasy i na rok 2021/2022 proszeni są o dostarczenie w formie pisemnej potwierdzenia woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5 do dnia 04.06.2021 r.

Druk do pobrania na stronie szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie.

Pliki do pobrania: